O nas

W naszym przedszkolu dążymy, to tego, aby:

„…Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.
Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.
Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.
Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko,
które wczoraj żyło radością…” (Ronald Russell)

Naszą misją jest opieka i wychowywanie szczęśliwych dzieci, akceptacja ich takich, jakie są oraz stworzenie wspaniałych warunków dla ich rozwoju osobistego.