Plan dnia

 630 – 830 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI

– zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

– zabawy indywidualne i w grupach,

– korzystanie z gier i układanek stolikowych,

– czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,

– utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

– gimnastyka poranna,

830 – 900 – ŚNIADANIE

– czynności porządkowe,

– przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

– czynności samoobsługowe,

– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

– nauka savoir vivru przy stole,

900 – 1100– ZAJĘCIA EDUKACYJNE

– w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych zgodnych z podstawą programową, w podziale na grupy wiekowe obejmujące 15 obszarów edukacyjnych,

– nauka języków obcych,

1100 – 1115 – CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO PORZĄDKOWE

– nauka samodzielnego przebierania się dzieci przy zachowaniu kolejności zakładania odzieży,

– zachęcanie do wzajemnej pomocy,

– wdrażanie do samodzielności,

– czynności higieniczne, mycie rąk

1115 – 1200 – OBIAD

– wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,

– zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

– pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

– dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

1230 – 1345 – RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

– próby samodzielnego zdejmowania odzieży,

– poobiedni odpoczynek,

– słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych,

– zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

– zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

1345 – 1400  – ZABAWA

– zachowanie bezpieczeństwa i zwracanie uwagi na zasady korzystania z urządzeń rekreacyjnych,

– przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie

– zabawy dowolne na placu zabaw,

– spacery, wycieczki,

– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację,

– zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

1400 – 1415 – PODWIECZOREK

– wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

– rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych,

1415 – 1730 – REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELI

– w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

– praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,

– zajęcia specjalistyczne,

– zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

– prace porządkowe.