Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach opłaty czesnego:

Język angielski – nauka języka angielskiego

Nauka języków obcych wpływa korzystnie na rozwój dzieci. Przyswajanie podstaw gramatycznych rozwija umiejętności umysłowe, poprawia zdolność uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania. Dzieci posiadają naturalne predyspozycje do nauki obcych dźwięków. Aparat mowy dziecka jest elastyczny i jeszcze nie do końca ukształtowany, co sprawia, że lepiej radzi sobie z opanowaniem wymowy, intonacji oraz akcentu.

Wczesne rozpoczęcie nauki języków sprawi, że dziecko bez oporów będzie używało ich w praktyce. Nie będzie mieć zahamowań przed korzystaniem z obcego słownictwa i nie odczuje skrępowania, jeśli popełni błąd lub czegoś nie zrozumie. Ucząc dzieci języków, poszerzamy im horyzonty. Uświadamiamy maluchom, że istnieją kraje, języki, społeczeństwa, które różnią się od nas. To bardzo ważne, by już najmłodsi wiedzieli o różnorodności świata i wykazywali zainteresowanie innymi kulturami.

Język hiszpański – nauka języka hiszpańskiego

Język hiszpański jest drugim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. Na zajęciach w naszym przedszkolu dzieci od najmłodszych lat uczą się piosenek, wierszy i zabaw w tym języku. Szczególnie popularny jest w Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Europie i Afryce zachodniej. We Francji uczy się języka hiszpańskiego ok.70 % młodych ludzi. Podobnie jest we Włoszech, Szwecji i Norwegii.

Największą instytucją międzynarodową upowszechniającą język hiszpański za granicą oraz dbającą o popularyzację tego języka jest Instytut Cervantesa.

Zajęcia w Przedszkolu prowadzone są przez absolwentkę Instytutu Cervantesa.

 

Szkółka Piłkarska KINDER COACH – czyli Piłka nożna dla malucha

Zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej, prowadzone przez licencjonowanego trenera, zawodnika m.in. Jagielonii Białystok. W zajęciach udział biorą zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Głównym celem zajęć jest wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka poprzez piłkę nożną, poznanie podstawowych zasad gry w piłkę nożną, rozwijanie koncentracji, koordynacji i zręczności.

Rytmika

Jest wszechstronną metodą słuchowo-ruchową, ściśle powiązaną muzyką, a pierwszym etapem jej kształcenia jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo-ruchowej, poprzez ćwiczenia reakcji ruchowej na bodźce dźwiękowe, poznawanie cech dźwięków: ich wysokości, czasu trwania oraz kształcenie umiejętności precyzyjnego odtwarzania rytmu, poczucia tempa, itp. Dzieci na zajęciach poznają i bawią się instrumentami muzycznymi.

Mądrala” – zajęcia badawcze mają na celu rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijanie zainteresowań poznawczych i czerpanie radości w odkrywaniu nowego.

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje naturalna ciekawość otaczającego je świata, występujących w nim zjawisk i rządzących nim zasad. Pragną badać otoczenie, doświadczać nowych wrażeń, poznawać przedmioty i osobliwości. czyli takie, w których ważny jest nie – efekt końcowy, ale – samo działanie, które ten efekt wywołało. Zabawy badawcze pozwalają dziecku samodzielnie odkrywać otaczający je świat i rządzące nim mechanizmy, skłaniając je przy tym do przyjęcia czynnej postawy badacza i odkrywcy. Na zajęciach wykorzystywane są metody eksperymentu oraz doświadczeń.

Długość trwania tego typu zabaw uzależniona jest w pełni od zjawiska, które jest przedmiotem badań czy odkryć dziecka.

Opowiem ci bajeczkę…” – Zajęcia bajkowe promują czytelnictwo wśród dzieci w aspekcie ich wszechstronnego rozwoju i zdobywania wiedzy.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez spotkanie z bajką lub baśnią oraz popularyzowanie czytelnictwa. Dziecko poprzez czytanie książek poszerza wiadomości o otaczającym go świecie, wzbogaca swój czynny słownik.

Bajka, bajeczka” – Zajęcia teatralne –

Powiedz – a na pewno zapomnę

Pokaż – a zapamiętam

Pozwól mi przeżyć – a zrozumiem” /Konfucjusz/

Celem zajęć jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, ukazanie mu środków wyrazu artystycznego, stosowanych w teatrze, a także kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych. Edukacja teatralna umożliwia wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyja rozładowaniu napięcia i energii, przynosi radość i satysfakcję, a także uczy wystąpień publicznych, sprzyja budowie pozytywnej samooceny dzieci. Zwieńczeniem zajęć są występy przed publicznością w trakcie rozmaitych uroczystości przedszkolnych.

Kolorek” – zajęcia plastyczne mają na celu rozwijanie zainteresowań plastycznych wychowanków. Różnorodne formy pracy na zajęciach pozwalają na odszukanie ulubionych aktywności plastycznych, sprzyjających ogólnemu rozwojowi dziecka. Wykonywanie działań manualnych kształtuje sprawność dłoni i palców, a obcowanie z materiałami plastycznymi utrwala poznane kolory. Małe dziecko przeżywa podczas tworzenia ogromną radość i zadowolenie a największą satysfakcję daje mu natychmiastowy efekt własnych działań. Na zajęciach tworzymy fantastyczne prace plastyczne, różnymi technikami, które chętnie eksponujemy na naszym przedszkolnym korytarzu.

Kraina kreatywności” – zajęcia kreatywne mają na celu wspieranie motoryki małej dziecka, rozwijanie pracy palców oraz pobudzanie zmysłów.

Istotą zajęć jest rozbudzanie fantazji małego dziecka, wyobraźni oraz stymulowanie kreatywnego myślenia. Głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju osobowości u dziecka poprzez zabawy z wykorzystaniem różnych mas plastycznych. Dziecko poprzez własnoręczne przygotowanie masy plastycznej rozwija pracę palców, pobudza swoje zmysły i rozwija wyobraźnię.

Mały sportowiec” – zajęcia sportowe mają na celu rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Zajęcia sportowe gwarantują prawidłowy rozwój oraz kształtują pozytywne cechy charakteru. Sport rozwija także takie cechy jak determinacja, wola walki czy samodyscyplina. Dzieci uczą się współdziałania i wzajemnej odpowiedzialności. Zajęcia z zakresu aktywności fizycznej wpływają pozytywnie na samopoczucie wychowanków, stwarzają możliwość do wyładowania negatywnych emocji. Każde dziecko przejawia naturalną potrzebę ruchu dlatego ukierunkowane ćwiczenia fizyczne są bardzo potrzebne w edukacji małego dziecka i ogólnym jego rozwoju..

Zajęcia poza ofertą czesnego:

Taniec towarzyskiGOOD STEEP

Taniec to zabawa, czynny wypoczynek. Spełnia rolę środka usprawniającego motorykę, wpływając na rozwój sprawności fizycznej, staje się sposobem kształtowania precyzji ruchowej, gracji – pięknego ruchu. W tańcu relaksujemy się, odpoczywamy – regenerujemy siły i tworzymy wokół siebie pozytywną energię. Ze współczesnej perspektywy psychologicznej – staje się ważną możliwością realizacji podstawowych potrzeb człowieka: ruchu, więzi, bliskości, bezpieczeństwa, tworzenia itp. I w rezultacie można powiedzieć, że bogactwo tańca daje ogromne, niewykorzystane w pełni nadal, możliwości realizacji celów pedagogicznych: edukacyjnych i wychowawczych.

Zajęcia wspierają poczucie rytmu, zmysł równowagi i kreatywność. Ważne dla dzieci w tym wieku jest, aby nie tylko nauczyły się same poruszać, ale by zgrywały własne ruchy z innymi dziećmi.