Zrealizowane projekty UE

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Happy Wasilków, ul. Białostocka 106A oraz Niepubliczne Przedszkole Happy Kids Białystok

„Wsparcie Przedszkola Niepublicznego HAPPY w Wasilkowie oraz Przedszkola Niepublicznego Happy Kids w Białymstoku poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe”

nr projektu WND-RPPD.03.01.01-20-0389/19

Beneficjent: Podlaska Akademia Kompetencji  Sp. z o.o.

wartość projektu: 320 942,50 zł ; dofinasowanie UE: 272 762,50 zł

Projekt skierowany do 50 dzieci – uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego HAPPY w Wasilkowie i 30 dzieci uczęszczających do Przedszkola HAPPY Kids w Białymstoku

Cel projektu: Podniesienie poziomu edukacji przedszkolnej w obszarze kompetencji kluczowych w Przedszkolu Niepublicznym HAPPY w Wasilkowie i Przedszkolu HAPPY Kids w Białymstoku poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 80 dzieci do 31 sierpnia 2021roku.

Działania projektowe w Wasilkowie:

1. Zajęcia KODOWANIE NA DYWANIE (120 godzin) – zajęcia w obszarze programowania IT z wykorzystaniem robotów PHOTON

2. Zajęcia jęz. angielski HAPPY KiDS – zajęcia języka angielskiego w formie dostosowanej do grupy wiekowej (360 godzin)

3. MATEMATYKA BEZ RESZTY (120 godzin) – zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

4. MAŁY PRZYRODNIK (120 godzin) – poszerzenie wiedzy na temat zjawisk przyrodniczych, zwierząt i ptaków. Zakończenie zajęć: zaplanowana wycieczka do Parku Leśnego w okolicach Białegostoku

Planowane zakupy i doposażenie placówki:

– dywan magiczny w sali 3-latków;

-2 tablice multimedialne wraz z komputerem: 4 i 3 latki

– 8 robotów PHOTON

– zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć we wszystkich obszarach.

Niepubliczny Żłobek Happy II Wasilków, ul. Nadawki 1

1. „Utworzenie żłobka HAPPY w Wasilkowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (Priorytet II, Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie)

Cel projektu: Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 35 miejsc w Żłobku Happy w Wasilkowie.

Okres realizacji: od 01.05.2021 – 30.04.2023 r.

Rekrutacja do projektu: od 4 maja do 21 maja.2021 (ciągła, w miarę dostępności miejsc)

Działania w projekcie: organizacja pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej w ramach Żłobka HAPPY przy ul. Nadawki 1, 16-010 Wasilków dla 35 dzieci w wieku do lat 3;

Wartość projektu: 1 616 349,60zł, wartość dofinansowania: 1 373 869,60zł

Beneficjent: Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o., ul. Białostocka 106A lok. U1, 16-010 Wasilków

Niepubliczny Żłobek Happy Białystok, ul, Edukacyjna 1

Projekt: Żłobek HAPPY – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy

Okres realizacji: od 2020-07-01 do 2022-03-31 – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca – życie

W ramach projektu utworzono Żłobek HAPPY  w Białymstoku przy ul. Edukacyjnej 1, (os. Dojlidy Górne) oferujący 24 miejsca opieki dla dzieci do lat 3.

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy do06.2022r. – 24 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańcom Białegostoku i okolic sprawującym opiekę nad dziećmi do 3 lat poprzez utworzenie 24 miejsc opieki w nowo-utworzonym żłobku  Białymstoku.

Realizator Projektu: Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o., ul. Białostocka 106A lok. U1, 16-010 Wasilków,

Niepubliczny Żłobek Happy Białystok, ul. Mackiewicza 1

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020

Projekt: Żłobek HAPPY – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy

Nr projektu: WND-RPPD.02.02.00-20-0083/17

Okres realizacji: od 2018-05-01 do 2020-04-30

Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca – życie

W ramach projektu utworzono Żłobek HAPPY  w Białymstoku przy ul. Mackiewicza 1, (os. TBS) oferujący 32 miejsca opieki dla dzieci do lat 3.

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy do 04.2020r. – 64 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańcom Białegostoku i okolic sprawującym opiekę nad dziećmi do 3 lat poprzez utworzenie 32 miejsc opieki w nowo-utworzonym żłobku  Białymstoku.

Realizator Projektu: Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o., ul. Białostocka 106A lok. U1, 16-010 Wasilków, tel. 603 960 678, e-mail: zlobek.happy@gmail.com

Partner: CONSTANS GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 58, 17-200 Hajnówka