Niepubliczne Przedszkole Białystok TBS

ul. Mackiewicza 1, os. TBS

Niepubliczne Przedszkole HAPPY w Białymstoku

Osiedle TBS
ul. Mackiewicza 1
15-779 Białystok

tel. +48 603 960 678

e-mail: przedszkole@centrum-happy.pl

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Organ prowadzący:
Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281,

NIP: 542 32 39 389

Plan dnia

7.00 – 8.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI
– zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
– zabawy indywidualne i w grupach,
– czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE
– czynności porządkowe,
– przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
– opanowanie umiejętności mycia rąk,
– czynności samoobsługowe,
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
– nauka savoir vivru przy stole,

9.00 – 10.00– ZABAWA I ZAJĘCIA
– zabawy edukacyjno-rozwojowe kształtujące naturalne talenty dzieci

10.00 – 10.30 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNE I PIELĘGNACYJNE, PIERWSZE DANIE-ZUPA

11.00– 13.00 – RELAKSACJA- LEŻAKOWANIE

– próby samodzielnego zdejmowania odzieży, poobiedni odpoczynek,
– słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych

13.00 – 13.30 OBIAD- II DANIE
– wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
– zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

13.30– 14.30 – TRENING CZYSTOŚCI
– nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej, potem gry i zabawy swobodne

14.30 – 15.00  – PODWIECZOREK

15.00-18.00 – ZABAWA ORAZ REALIZACJA POMYSŁÓW DZIECI
– praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
– zajęcia specjalistyczne

Zajęcia podstawowe

1.Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne –jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

2. Edukację przez elementy metody Marii Montesorii – Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie indywidualnego potencjału dziecka. Zdaniem Montessori, okres od 0 do 6 lat to okres budowania inteligencji i charakteru dziecka. Jest to okres najbardziej chłonnego umysłu, czyli największych możliwości uczenia się. Każde dziecko jest inne, dlatego zamiast uczyć całą grupę tego samego w tym samym czasie, skupiamy się na obserwacji każdego dziecka z osobna i podążamy za jego indywidualnymi potrzebami i potencjałem. To dziecko pokazuje nam gdzie i w jaki sposób chce odkrywać świat, a my Mu w tym pomożemy ?

3. Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana – U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

4. Elementy Metody C. Orffa – – której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

5. Pedagogikę zabawy „Klanza” – Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

6. „Sensoplastyka dla Malucha” – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

7. Zajęcia logopedyczne  – z elementami integracji sensorycznej czyli zabawy i ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą u dziecka, stymulują ogólną percepcję wzrokową, słuchową.

Grupa Tygryski:

  1. mgr Agnieszka Kościelak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  2. mgr Monika Kamińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Wyprawka

*ubranie dla dziecka na zmianę (bluzka, spodnie, podkoszulka, bielizna, skarpetki) – wszystko powinno być podpisane

*pampersy, chusteczki mokre, zasypka/krem

*obuwie na zmianę (jasna podeszwa)

*piżamka

*pościel do leżakowania

Wszystko powinno być podpisane. Pościel i piżamka podpisana i zapakowana w worek.

niepubliczny żłobek wasilków

Opłaty Przedszkole Niepubliczne HAPPY od 01.01.2024r

– jednorazowa opłata administracyjna – 700 zł

– opłata stała miesięczna  – 700 zł

– wyżywienie – 4 posiłki wg. diety małego dziecka (śniadanie, zupka, II danie, podwieczorek) – 16,00 zł stawka żywieniowa za 1 dzień

Zgłoszenie nieobecności dziecka w celu uzyskania odpisu za posiłek prosimy dokonywać wyłącznie w aplikacji INSO – dzień roboczy wcześniej do godziny 16:00.
Nie ma możliwości samodzielnego przynoszenia posiłków do placówki oraz zabierania posiłków na wynos.

TERMIN OPŁAT:

do 10 – tego każdego miesiąca na konto Podlaskiej Akademii Kompetencji Sp. z o.o. – organu prowadzącego Przedszkole i Żłobek HAPPY w Wasilkowie:

nr konta mBank PL51 1140 2004 0000 3002 7767 9696

Przedszkole Białystok TBS – dlaczego warto?

Dlaczego warto posłać dziecko do przedszkola? Bo to wyjątkowe miejsce, w którym maluchy mogą rozwijać swoje umiejętności, nawiązywać przyjaźnie i zdobywać nowe doświadczenia. Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola jest istotna i przynosi liczne korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla całej rodziny. Niepubliczne Przedszkole HAPPY w Białymstoku, usytuowane na osiedlu TBS przy ulicy Mackiewicza 1, to doskonałe miejsce, w którym maluchy mogą rozwijać swoje talenty, odkrywać radość z nauki i budować podstawy dla przyszłego rozwoju.

Jeden z głównych powodów, dla których warto rozważyć posłanie dziecka do przedszkola, to wszechstronny rozwój, który tam zachodzi. Przedszkole HAPPY oferuje różnorodne zajęcia i aktywności dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Maluchy mają okazję uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach edukacyjnych, zajęciach artystycznych, muzyce, tańcu, ruchu i poznawaniu języków obcych. To wszystko sprzyja pełnemu rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu, społecznemu i fizycznemu dzieci.

Przedszkole to również miejsce, w którym maluchy uczą się ważnych umiejętności społecznych i współpracy z rówieśnikami. W Niepublicznym Przedszkolu HAPPY w Białymstoku na os. TBS, dzieci mają możliwość nawiązywania przyjaźni, dzielenia się zabawkami, wspólnego rozwiązywania problemów i rozwijania umiejętności komunikacyjnych. Przebywanie w grupie rówieśniczej wpływa korzystnie na rozwój społeczny, empatię i zdolność do współpracy dzieci.

W przedszkolu HAPPY, maluchy mają również szansę na rozwijanie kreatywności i wyobraźni poprzez różnorodne zabawy i zajęcia artystyczne. Dzieci mają dostęp do różnego rodzaju materiałów i narzędzi, które pozwalają im eksperymentować, tworzyć i wyrażać siebie poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne i ruchowe rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne i artystyczne dzieci.

Przedszkole Białystok TBS – codzienne rytuały

Posłanie dziecka do przedszkola ma również korzyści dla rodziców. Niepubliczne Przedszkole HAPPY w Białymstoku na osiedlu TBS, przy ulicy Mackiewicza 1, oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi, co daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Mogą oni skupić się na swoich obowiązkach zawodowych lub innych sprawach, mając pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach. Dodatkowo, przedszkole wspiera rodziców w kształtowaniu zdrowych nawyków u dziecka, takich jak zdrowe odżywianie, dbanie o higienę i codzienne rytuały.

Przedszkole Białystok TBS – rozwój talentu

Niepubliczne Przedszkole HAPPY w Białymstoku, zlokalizowane na osiedlu TBS przy ulicy Mackiewicza 1, to miejsce, w którym maluchy mają szansę na rozwijanie swoich talentów, odkrywanie świata i budowanie fundamentów dla przyszłego rozwoju. Dzieci są otoczone troskliwą opieką i wsparciem doświadczonych nauczycieli, którzy tworzą przyjazną i inspirującą atmosferę. Posłanie dziecka do przedszkola jest inwestycją w jego przyszłość, dającą mu szanse na rozwój, naukę i radość z odkrywania świata.

przedszkole białystok tbs