Niepubliczny Żłobek Białystok Dojlidy

ul. Edukacyjna 1, os. Dojlidy

Niepubliczny Złobek HAPPY w Białymstoku

Osiedle Dojlidy
ul. Edukacyjna 1
15-579 Białystok

tel. +48 609 806 336

e-mail: projektpak@gmail.com ; dojlidyzlobek@gmail.com

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Organ prowadzący:
Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281,

NIP: 542 32 39 389

ZAPRASZAMY WKRÓTCE

Zajęcia podstawowe

1.Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne –jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

2. Edukację przez elementy metody Marii Montesorii – Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie indywidualnego potencjału dziecka. Zdaniem Montessori, okres od 0 do 6 lat to okres budowania inteligencji i charakteru dziecka. Jest to okres najbardziej chłonnego umysłu, czyli największych możliwości uczenia się. Każde dziecko jest inne, dlatego zamiast uczyć całą grupę tego samego w tym samym czasie, skupiamy się na obserwacji każdego dziecka z osobna i podążamy za jego indywidualnymi potrzebami i potencjałem. To dziecko pokazuje nam gdzie i w jaki sposób chce odkrywać świat, a my Mu w tym pomożemy ?

3. Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana – U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

4. Elementy Metody C. Orffa – – której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

5. Pedagogikę zabawy „Klanza”Zabawa z chustą: Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

6. „Sensoplastyka dla Malucha” – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

7. Zajęcia logopedyczne  – z elementami integracji sensorycznej czyli zabawy i ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą u dziecka, stymulują ogólną percepcję wzrokową, słuchową.

Kadra Żłobka HAPPY 2024:

mgr Katarzyna Gromko – Dyrektor Żłobka

Paulina Więcławska – Opiekunka w grupie

Karolina Rydzewska – Opiekunka w grupie

Julia Krzewska – Opiekunka w żłobku

 

Wyprawka

*ubranie dla dziecka na zmianę (bluzka, spodnie, podkoszulka, bielizna, skarpetki) – wszystko powinno być podpisane

*pampersy, chusteczki mokre, zasypka/krem

*obuwie na zmianę (jasna podeszwa)

*piżamka

*pościel do leżakowania

Wszystko powinno być podpisane. Pościel i piżamka podpisana i zapakowana w worek.

niepubliczny żłobek wasilków


Od 01.2024 –  opłaty za żłobek wynoszą:

  1. opłata stała miesięczna za całodniowy pobyt dziecka – 1550 zł
  2. stawa żywieniowa dzienna – 16,00 zł (wg. diety małego dziecka, dieta eliminacyjna czy specjalna – wg. indywidualnych ustaleń)
  3. jednorazowa opłata administracyjna pobierana przy zapisie dziecka do placówki – 700 zł

nr konta bankowego: mBank   40 1140 2004 0000 3302 7794 9795

organ prowadzący: Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o.

ul. Białostocka 106A lok. U1, 16-010 Wasilków

NIP 542 32 39 389

żłobek dolina cisów

Żłobek Białystok Dojlidy – dlaczego warto posłać dziecko?

Żłobek to miejsce, które ma ogromne znaczenie dla rozwoju najmłodszych dzieci. Decyzja o posłaniu dziecka do żłobka może być trudna, ale przynosi wiele korzyści zarówno dla malucha, jak i dla całej rodziny. Niepubliczny Żłobek HAPPY w Białymstoku, zlokalizowany na osiedlu Dojlidy przy ulicy Edukacyjnej 1, jest jedną z placówek, gdzie maluchy mogą rozwijać swoje umiejętności, nawiązywać pierwsze relacje społeczne i czerpać radość z nauki.

Żłobek Białystok Dojlidy to korzystny rozwój

Jednym z głównych powodów, dla których warto rozważyć posłanie dziecka do żłobka, jest korzystny wpływ na jego rozwój. Żłobki, takie jak Niepubliczny Żłobek HAPPY, zapewniają maluchom stymulujące środowisko, które wspiera rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny. W placówce znajdują się różnorodne atrakcje, takie jak zabawy edukacyjne, malowanie, gry interaktywne, które rozwijają kreatywność i zdolności poznawcze dzieci. Jest także zewnętrzny plac zabaw. Ponadto, dzieci mają okazję uczyć się poprzez eksplorację, manipulację i doświadczanie różnych materiałów i przedmiotów, co rozwija ich zdolności poznawcze i sensoryczne.

Żłobek Białystok Dojlidy to samodzielność dziecka

Żłobek to również miejsce, w którym maluchy uczą się samodzielności i współdziałania w grupie. W Niepublicznym Żłobku HAPPY w Białymstoku, dzieci mają możliwość rozwijania umiejętności samoobsługowych, takich jak ubieranie się czy jedzenie. Podczas posiłków maluchy uczą się dobrych manier, takich jak zachowanie się przy stole i dzielenie się z innymi. Ponadto, dzieci mają szansę nawiązywać pierwsze relacje społeczne, współpracować w grupie i rozwijać umiejętności komunikacyjne. To ważne doświadczenia, które pomagają maluchom budować pewność siebie i umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Posłanie dziecka do żłobka ma również korzyści dla rodziców. Niepubliczny Żłobek HAPPY w Białymstoku oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi, co daje rodzicom poczucie spokoju i zaufania. Mogą oni skupić się na swoich obowiązkach zawodowych lub innych sprawach, mając pewność, że ich dziecko jest w dobrych rękach. Ponadto, żłobek może zapewnić wsparcie w kształtowaniu zdrowych nawyków u dziecka, takich jak regularne posiłki, higiena i rytuały dnia codziennego.

Troskliwa opieka – Żłobek Białystok Dojlidy

Niepubliczny Żłobek HAPPY w Białymstoku, mieszczący się przy ulicy Edukacyjnej 1 na osiedlu Dojlidy, to miejsce, w którym maluchy mają szansę na rozwijanie swoich zdolności, poznawanie świata i budowanie fundamentów dla przyszłego rozwoju. Dzieci są otoczone troskliwą opieką i wsparciem doświadczonych nauczycieli, którzy tworzą przyjazną i bezpieczną atmosferę. Posłanie dziecka do żłobka jest inwestycją w jego przyszłość, dającą mu szanse na zdrowy rozwój i umożliwiającą rodzicom większą elastyczność w codziennym życiu.

żłobek białystok dojlidy