Niepubliczny Żłobek Białystok TBS

ul. Mackiewicza 1, os. TBS

Niepubliczny Żłobek HAPPY w Białymstoku

Osiedle TBS
ul. Mackiewicza 1
15-779 Białystok

tel. +48 603 960 678

e-mail: zlobek.happy@gmail.com

FB @zlobekhappy

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Organ prowadzący:
Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281,

NIP: 542 32 39 389

Plan dnia

7.00 – 8.30 – SCHODZENIE SIĘ DZIECI
– zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,
– zabawy indywidualne i w grupach,
– czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielki,

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE
– czynności porządkowe,
– przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
– opanowanie umiejętności mycia rąk,
– czynności samoobsługowe,
– doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,
– nauka savoir vivru przy stole,

9.00 – 10.00– ZABAWA I ZAJĘCIA
– zabawy edukacyjno-rozwojowe kształtujące naturalne talenty dzieci

10.00 – 10.30 – CZYNNOŚCI HIGIENICZNE I PIELĘGNACYJNE, PIERWSZE DANIE-ZUPA

11.00– 13.00 – RELAKSACJA- LEŻAKOWANIE

– próby samodzielnego zdejmowania odzieży, poobiedni odpoczynek,
– słuchanie muzyki i bajek relaksacyjnych

13.00 – 13.30 OBIAD- II DANIE
– wdrażanie dzieci do samoobsługi, w tym wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych i praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami,
– zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

13.30– 14.30 – TRENING CZYSTOŚCI
– nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej, potem gry i zabawy swobodne

14.30 – 15.00  – PODWIECZOREK

15.00-18.00 – ZABAWA ORAZ REALIZACJA POMYSŁÓW DZIECI
– praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym,
– zajęcia specjalistyczne

Zajęcia podstawowe

1.Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne –jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

2. Edukację przez elementy metody Marii Montesorii – Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie indywidualnego potencjału dziecka. Zdaniem Montessori, okres od 0 do 6 lat to okres budowania inteligencji i charakteru dziecka. Jest to okres najbardziej chłonnego umysłu, czyli największych możliwości uczenia się. Każde dziecko jest inne, dlatego zamiast uczyć całą grupę tego samego w tym samym czasie, skupiamy się na obserwacji każdego dziecka z osobna i podążamy za jego indywidualnymi potrzebami i potencjałem. To dziecko pokazuje nam gdzie i w jaki sposób chce odkrywać świat, a my Mu w tym pomożemy ?

3. Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana – U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

4. Elementy Metody C. Orffa – – której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

5. Pedagogikę zabawy „Klanza” – Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

6. „Sensoplastyka dla Malucha” – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

7. Zajęcia logopedyczne  – z elementami integracji sensorycznej czyli zabawy i ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą u dziecka, stymulują ogólną percepcję wzrokową, słuchową.

Dyrektor Żłobka – mgr  Katarzyna Gromko

  1. Monika Snarska – Opiekunka w Żłobku
  2. Ewelina Wielman – Opiekunka w Żłobku

 

Wyprawka

*ubranie dla dziecka na zmianę (bluzka, spodnie, podkoszulka, bielizna, skarpetki) – wszystko powinno być podpisane

*pampersy, chusteczki mokre, zasypka/krem

*obuwie na zmianę (jasna podeszwa)

*piżamka

*pościel do leżakowania

Wszystko powinno być podpisane. Pościel i piżamka podpisana i zapakowana w worek.

niepubliczny żłobek wasilków

Żłobek HAPPY

Opłaty za pobyt miesięczny:

– jednorazowa opłata administracyjna – 700 zł

– opłata stała miesięczna od 01.2024 – 1550 zł

– wyżywienie – 4 posiłki wg. diety małego dziecka (śniadanie, zupka, II danie, podwieczorek) – 16,00 zł stawka żywieniowa za 1 dzień

Zgłoszenie nieobecności dziecka w celu uzyskania odpisu za posiłek prosimy dokonywać wyłącznie w aplikacji INSO – dzień roboczy wcześniej do godziny 16:00.
Nie ma możliwości samodzielnego przynoszenia posiłków do placówki oraz zabierania posiłków na wynos.

Miesięczna opłata stała zawiera:

– profesjonalną opiekę nad dzieckiem

– materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne

– zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, zajęcia z elementami sensoplastyki, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, ruchowe z elementami integracji sensorycznej

TERMIN OPŁAT:

do 10 – tego każdego miesiąca na konto Podlaskiej Akademii Kompetencji Sp. z o.o. – organu prowadzącego Przedszkole i Żłobek HAPPY w Wasilkowie:

nr konta mBank PL51 1140 2004 0000 3002 7767 9696

 

Żłobek Białystok TBS – dlaczego warto posłać dziecko?

Żłobek to miejsce, które może mieć ogromny wpływ na rozwój i dobrostan najmłodszych dzieci. Decyzja o posłaniu dziecka do żłobka jest ważna i warto ją rozważyć ze względu na liczne korzyści, zarówno dla malucha, jak i dla całej rodziny. Niepubliczny Żłobek HAPPY w Białymstoku, zlokalizowany na osiedlu TBS przy ulicy Mackiewicza 1, jest jednym z miejsc, gdzie dzieci mogą odkrywać, rozwijać swoje umiejętności i budować fundamenty dla przyszłego rozwoju.

Wszechstronny rozwój – Żłobek Białystok TBS

Jednym z głównych powodów, dla których warto rozważyć posłanie dziecka do żłobka, jest wszechstronny rozwój, który tam zachodzi. W Żłobku HAPPY, maluchy mają dostęp do różnorodnych aktywności i atrakcji, które wspierają ich rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny. Zabawy indywidualne i grupowe, korzystanie z gier i układanek oraz angażujące zajęcia edukacyjne, stymulują kreatywność, zdolności poznawcze i umiejętności językowe dzieci. Ponadto, dziecko może korzystać z odpowiednio dostosowanych przestrzeni i placów zabaw, które zachęcają do aktywności fizycznej i rozwijają koordynację ruchową.

Żłobek to także miejsce, w którym maluchy uczą się samodzielności i współdziałania w grupie. W Niepublicznym Żłobku HAPPY w Białymstoku, dzieci mają okazję rozwijać umiejętności samoobsługowe, takie jak samo ubieranie się czy mycie rąk. Wspólne posiłki stanowią czas, w którym maluchy uczą się zasad kulturalnego zachowania przy stole oraz nabywają nawyku zdrowego odżywiania. Ważnym elementem jest również rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy i interakcje z rówieśnikami, co wpływa na rozwój empatii, komunikacji i zdolności do współpracy.

Żłobek Białystok TBS to korzyści dla rodziców

Posłanie dziecka do żłobka przynosi również korzyści dla rodziców. Niepubliczny Żłobek HAPPY w Białymstoku oferuje profesjonalną opiekę nad dziećmi, dzięki czemu rodzice mogą skupić się na swoich obowiązkach zawodowych lub innych sprawach. Mają pewność, że ich pociechy są w bezpiecznym i opiekuńczym otoczeniu, co przyczynia się do ich spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Ponadto, żłobek może zapewnić wsparcie w kształtowaniu zdrowych nawyków dziecka, takich jak regularne posiłki, higiena i rytuały dnia codziennego.

Szansa na rozwój – Żłobek Białystok TBS

Niepubliczny Żłobek HAPPY w Białymstoku przy ulicy Mackiewicza 1 to miejsce, w którym maluchy mają możliwość odkrywania świata, rozwijania swoich umiejętności i nawiązywania pierwszych przyjaźni. Dzieci są otoczone troską doświadczonych opiekunów, którzy wspierają ich rozwój i tworzą atmosferę pełną radości i bezpieczeństwa. Posłanie dziecka do żłobka jest inwestycją w jego przyszłość, dającą mu szanse na zdrowy rozwój i umożliwiającą rodzicom większą elastyczność w codziennym życiu.

żłobek białystok tbs