Żłobek Białystok Dojlidy

Żłobek Niepubliczny HAPPY Białystok

Osiedle Dojlidy
ul. Edukacyjna 1
15-579 Białystok

tel. +48 609 806 336

e-mail: projektpak@gmail.com ; dojlidyzlobek@gmail.com

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek – piątek 8:00-16:00

Organ prowadzący:
Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o. o., ul. Białostocka 106A lok. U1, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000521281,

NIP: 542 32 39 389

Pobierz:

Regulamin organizacyjny Żłobka

Statut Żłobka

ZAPRASZAMY WKRÓTCE

Zajęcia podstawowe

1.Edukację przez ruch D.Dziamskiej, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne –jest to metoda niewerbalna, poprawiającą komunikację dziecka z otoczeniem. Głównym założeniem jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Zadaniem jej jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu. Umożliwia ona zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa, wzrostu i rozwoju, a także potrzeb społecznych i poznawczych. Pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów eliminując strach i obawę.

2. Edukację przez elementy metody Marii Montesorii – Usprawnianie rozwoju psychoruchowego poprzez wykorzystywanie indywidualnego potencjału dziecka. Zdaniem Montessori, okres od 0 do 6 lat to okres budowania inteligencji i charakteru dziecka. Jest to okres najbardziej chłonnego umysłu, czyli największych możliwości uczenia się. Każde dziecko jest inne, dlatego zamiast uczyć całą grupę tego samego w tym samym czasie, skupiamy się na obserwacji każdego dziecka z osobna i podążamy za jego indywidualnymi potrzebami i potencjałem. To dziecko pokazuje nam gdzie i w jaki sposób chce odkrywać świat, a my Mu w tym pomożemy ?

3. Elementy Metody ruchowej ekspresji twórczej R. Labana – U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka, pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji jak: ćwiczenia muzyczno ruchowe, zabawy, taniec, opowieść ruchowa, inscenizacja, improwizacja ruchowa, groteska, pantomima, sceny dramatyczne itp. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.

4. Elementy Metody C. Orffa – – której założeniem jest, iż kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz z kulturą słowa. Dlatego nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń, tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, prozy itp. Głównym celem i zadaniem tej metody jest wyzwolenie u dzieci ekspresji i rozwijanie inwencji twórczej zwłaszcza powiązanie muzyki z ruchem.

5. Pedagogikę zabawy „Klanza”Zabawa z chustą: Stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze zaufania i akceptacji. Głównym atrybutem wykorzystywanym w tej metodzie jest kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy.

6. „Sensoplastyka dla Malucha” – metoda wspierania rozwoju dziecka działania z zakresu stymulacji sensorycznej /w oparciu o edukację plastyczną. Istotą Sensoplastyki jest oparcie procesu twórczego na podbudowie Od strony działań plastycznych Sensoplastyka to tylko i wyłącznie produkty spożywcze używane do tworzenia farb i mas plastycznych. Cel Sensoplastyki to poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni wspieranie kompetencji intra oraz interpersonalnych oraz harmonijny rozwój zmysłów i całego organizmu.

7. Zajęcia logopedyczne  – z elementami integracji sensorycznej czyli zabawy i ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą u dziecka, stymulują ogólną percepcję wzrokową, słuchową.

Kadra Żłobka HAPPY:

mgr Katarzyna Gromko – Dyrektor Żłobka

Karolina Nowicka – Opiekunka w grupie

Emilia Dobrogowska – Opiekunka w grupie

Paulina Więcławska – Opiekunka w grupie

Monika Gwoździej – Opiekunka w Żłobku

Urszula Powichrowska – pomoc

Wyprawka

*ubranie dla dziecka na zmianę (bluzka, spodnie, podkoszulka, bielizna, skarpetki) – wszystko powinno być podpisane

*pampersy, chusteczki mokre, zasypka/krem

*obuwie na zmianę (jasna podeszwa)

*piżamka

*pościel do leżakowania

Wszystko powinno być podpisane. Pościel i piżamka podpisana i zapakowana w worek.


Od 04.2022 –  opłaty za żłobek wynoszą:

  1. opłata stała miesięczna za całodniowy pobyt dziecka – 1200 zł
  2. stawa żywieniowa dzienna – 12,50 zł (wg. diety małego dziecka, dieta eliminacyjna czy specjalna – wg. indywidualnych ustaleń)
  3. jednorazowa opłata administracyjna pobierana przy zapisie dziecka do placówki – 500 zł

nr konta bankowego: mBank   40 1140 2004 0000 3302 7794 9795

organ prowadzący: Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o.

ul. Białostocka 106A lok. U1, 16-010 Wasilków

NIP 542 32 39 389

Projekt: Żłobek HAPPY – ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy

Okres realizacji: od 2020-07-01 do 2022-03-31 – PROJEKT ZAKOŃCZONY

Oś Priorytetowa II: Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.2. Działania na rzecz równowagi praca – życie

W ramach projektu utworzono Żłobek HAPPY  w Białymstoku przy ul. Edukacyjnej 1, (os. Dojlidy Górne) oferujący 24 miejsca opieki dla dzieci do lat 3.

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy do06.2022r. – 24 bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańcom Białegostoku i okolic sprawującym opiekę nad dziećmi do 3 lat poprzez utworzenie 24 miejsc opieki w nowo-utworzonym żłobku  Białymstoku.

Realizator Projektu: Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o., ul. Białostocka 106A lok. U1, 16-010 Wasilków,